VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

KODRETA furniture, s.r.o. vyrába výrobky sériovo a na zákazku / na objednávku/. Ak kupujúci požaduje zmeny / rozmery, techn. úpravy výrobku a iné/, toto uvedie v objednávke . Výrobca mu potvrdí zmeny, vyrobí výrobok so zmenami, ale nezodpovedá za prevádzkovú bezpečnosť používania výrobku v budúcnosti.   Za požadované úpravy a ich bezpečnosť zodpovedá objednávateľ. Kupujúci v takomto prípade  nemá možnosť reklamovať výrobok z dôvodov vykonaných zmien.

TOP