Návod na používanie a ošetrovanie výrobkov a jeho častí

Ošetrenie povrchu drevených častí tovaru

Povrch výrobku sa ošetruje jemnou handričkou na prach s neagresívnym čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte rôzne práškové alebo tekuté čistiace prostriedky, ktoré by mohli narušiť povrchový lak a vytvoriť rôzne poškriabania. Drevené časti výrobku sa ošetrujú pri väčšom znečistení neagresívnymi prípravkami k ošetrovaniu drevených výrobkov a to : DIAVA, Colormat,... Pri používaní takýchto prípravkov postupujte presne podľa návodu, ktorý je uvádzaný na prípravku. Vyhýbajte sa použitiu veľmi mokrej handričky, kedy by mohlo dôjsť k zatečeniu vody do rôznych drážok alebo spojoch častí výrobku. Najvhodnejšia na čistenie je jemná vlhká handrička. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť handričku navlhčenú v mydlovej vode. Nezabudnite vždy utrieť povrch do sucha. Nikdy nepoužívajte riedidlá alebo chemické prostriedky. Zmena štruktúry, drobné odchýlky vo farbe a prirodzené rastové chyby na drevených častiach, nie sú jeho chybou, ale dôkazom prírodného charakteru dreva. Farebné odlišnosti drevených častí sú spôsobené rozdielnou schopnosťou dreviny absorbovať dokončovací materiál. Drevo ako prírodný produkt má tendenciu meniť odtieň vplyvom oxidácie so vzduchom a vplyvom pôsobenia UV žiarenia zo slnka. Ak bude umiestnený niektorý doplnok dlhšiu dobu na jednom mieste, môže dôjsť k efektu, že farba dreva pod týmto predmetom bude o trochu svetlejšia ako okolitá plocha. Pri premiestňovaní predmetov sa plocha nábytku dostane po krátkom čase na jednotnú farebnú úroveň.

Spoje výrobku

Výrobok sa skladá z viacerých častí, ktoré sú navzájom spojené spojovacími skrutkami a nábytok je neustále vystavený rôznym tlakom pri jeho bežnom užívaní. Je preto potrebné počas celej doby užívania výrobku občas skontrolovať, či sú jednotlivé spojovacie skrutky/šróby pevne dotiahnuté. Ak sú niektoré povolené, je nutné ich opäť pevne dotiahnuť.

Kývanie stoličiek a sedacieho nábytku

Kývanie stoličiek je vo väčšine prípadov spôsobené nerovnosťou podlahy, kedy nie sú jednotlivé nohy stoličky v úplnej rovine. Vtedy sa doporučuje podlepiť každú nohu stoličky filcovou podložkou, ktorá dokáže odstrániť drobné nerovnosti. Kývanie stoličiek a sedacieho nábytku sa do 2mm nepovažuje za chybu, pretože sedením dochádza k jeho vyrovnaniu.

Chrómované kovové časti výrobku

Chrómované kovové časti výrobku sa čistia prípravkami na údržbu chrómovaných súčiastok, občas pretrieť jemne olejom a do sucha vytrieť. Farebné kovové a komaxitové časti sa čistia jemnou flanelovou handričkou, môžu sa pretrieť neagresívnym olejom, indulonou a pod., treba ich jemne vytrieť do sucha. Na čistenie chrómu odporúčame napr.: AKTIVIT Shine od firmy Bachrem, ktorý je určený na chrómovaný nábytok. Prípadne DIAVU alebo Silikónový olej.

Pri údržbe výrobku nepoužívajte : acetón, syntetické a iné riedidlá, čistiace prostriedky obsahujúce chlór a iné oxidačné činidlá, ktoré narúšajú povrch chrómovaného výrobku; prostriedky na podlahy a iné, ktoré neobsahujú po údržbe ochranný olejový film!

Čalúnenie výrobku – Nábytková látka,  Suedine

Čalúnenie sa udržiava vysávačom alebo jemnou kefkou, nevyklepáva sa, nepoužíva sa voda a agresívne prostriedky. Nemastné škvrny sa odstraňujú vlhkou handričkou namočenou v mydlovej vode, potom treba čalúnenie vysušiť tampónom z vaty. Nedoporučujeme mokré čistenie, ktoré vsiakne do čalúneného materiálu. Neprať, nežehliť! Čalúnenie je citlivé na ostré predmety a kartáče. Vrásnenie a natiahnutie čalúneného materiálu, zvlášť na sedacej časti, je prirodzeným prejavom a nie je chybou.

Koženka a „Gazebo“ syntetická koža

Čistiť vlhkou namydlenou handričkou a následne na to opláchnuť čalúnenie čistou vlažnou vodou, opatrne. Viac znečistené miesta zmyť špongiou, treba umyť čo najskôr /keď sú škvrny čerstvé/, následne poutierať do sucha suchou handričkou. Treba zabrániť nasiaknutiu vody do čalúnenia, prípadne drevených častí výrobku. Vyhýbajte sa silnému znečisteniu /v prípade zašpinenia, ktoré sa nedá odstrániť ako hore uvedené, na čistenie použite 25% /max.40%/ roztok etylalkoholu. Vydezinfikujte s liehom a niekedy s 5% Lysol-om. Vrásnenie a natiahnutie čalúneného materiálu, zvlášť na sedacej časti, je prirodzeným prejavom a nie je chybou.

Zakázané používať: pasty, vosk, sprej, silné čistiace prostriedky /nečistíme jarovou vodou a podobnými čistiacimi prostriedkami/, roztoky obsahujúce rozpúštadlá /používanie môže zničiť farbu materiálu, spôsobiť popraskanie/, zabrániť kontaktu s teplými povrchmi /radiátor, ohrievač/, neprepichovať materiál spinkami, pripinačkami, nebieliť chlórom, nepoužívať chemické čistenie. Zafarbenie od jeansov alebo iných textilných materiálov sa taktiež nevzťahuje na reklamáciu.

Koža

Na čistenie treba použiť špeciálne prostriedky na čistenie kože. Koža sa vysáva, môže sa zľahka pretrieť bavlnenou handričkou navlhčenou v destilovanej vode. Na údržbu používajte len garantované prípravky, pri ktorých treba dodržiavať pokyny uvedené výrobcom. Bežné čistiace prostriedky a chemikálie spôsobia len škodu. Treba zabrániť kontaktu použitých prípravkov s drevenými časťami výrobku.

Zakázané používať : pasty, vosk, sprej, silné čistiace prostriedky /nečistíme jarovou vodou a podobnými čistiacimi prostriedkami/, roztoky obsahujúce rozpúštadlá /používanie môže zničiť farbu materiálu, spôsobiť popraskanie/, zabrániť kontaktu s teplými povrchmi /radiátor, ohrievač/, neprepichovať materiál spinkami, pripinačkami, nebieliť chlórom, nepoužívať chemické čistenie. Zafarbenie od jeansov alebo iných textilných materiálov sa taktiež nevzťahuje na reklamáciu.

Sklo

Čistíme ho bežnými čistiacimi prostriedkami na sklo /voda+saponát, Okena/. Sklo treba utrieť do sucha, ideálne handričkou, prípadne papierovou kuchynskou utierkou. Pri čistení skla dbajte o bezpečnosť, postarajte sa o to, aby nesprávnym zaobchádzaním so sklom nedošlo k jeho poškodeniu.

Záhradný nábytok

Kladie minimálne nároky na ošetrovanie a údržbu. Bežné znečistenie odstráňťe vlhkou handičkou a bežnými mydlovými prostriedkami. Pre zaistenie dlhodobého používania dreveného nábytku odporúčame použiť tenkovrstvé až strednovrstvé nátery, ktoré dobre prenikajú hlboko do dreva, zachovajú jeho pôvodný vzhľad a štruktúru. Pri nanášaní/aplikácií náteru postupujte podľa návodu uvedeného na prípravku. Na nekrytom priestranstve Vám odporúčame výrobok chrániť pred dlhotrvajúcim dažďom. Po skončení sezóny záhradný nábytok očistite, vysušte a uskladnite v krytých nevykurovaných priestoroch.

UPOZORNENIE:

Negatívne na výrobok pôsobí vlhkosť /najmä na chróm/, sálavé teplo-nadmerné slnečné žiarenie /poťahy blednú, drevené časti zrejú,.../. Poťahová látka, alcatraz, koženka, gazebo a koža sa prirodzeným užívaním výrobku primerane ošúchava, riasi a naťahuje, čo je prirodzený jav poťahových látok a nepovažuje sa za vzniknutú vadu výrobku. Ostré predmety, ako tvrdé švy, nity na nohaviciach, pazúry domácich zvierat a pod., môžu spôsobiť poškodenie drevených, poťahových i kovových častí výrobku. Výrobky sú určené do interiéru s relatívnou teplotou 18°C -24°C a vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 25-64%, vyššia %-vlhkosť vzduchu v miestnosti pôsobí negatívne na výrobok a môže spôsobiť deformáciu drevených častí. Výrobky určené na sedenie, nezaťažujte spôsobom ako : položením nevhodných predmetov, stúpanie, kľačanie alebo húpanie sa, ktoré môže zapríčiniť poškodenie výrobku, s možným následkom úrazu.

Pri rozkladacích stoloch môže vplyvom pôsobenia UV žiarenia a oxidačných reakcií laku-morenia, dôjsť k čiastočne odlišnej zmene farebného odtieňa stolového plátu a vložených stolových dosiek, ktoré sú uložené pod plátom alebo mimo stola.

 

Prosíme Vás, o dodržiavanie pokynov a odporúčaní obsiahnutých v tomto návode. V opačnom prípade neručíme za eventuálne škody vzniknuté neodborným používaním a neodbornou manipuláciou s výrobkami.

TOP