Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Vás, našich zákazníkov a obchodných partnerov , zpracovávame podľa platných právnych predpisov. Zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely.

Správca Vašich osobných údajov:

KODRETA furniture, s.r.o., 1363 Krásno nad Kysucou 02302, IČO: 36005908, DIČ: SK2020422844, zapísana v obchodnom registri Žilina. Vo veci uplatnenia Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov môžete na ďalej uvedených kontaktných údajoch kontaktovať osobu poverenú dohľadom nad spravovaním osobných údajov v našej firme. Kontakt: sales@kodreta.com, 0905-905959 alebo písomne na adrese KODRETA furniture, s.r.o., Turá Lúka 55, Myjava 907 03.

Aké informácie zhromažďujeme:

  1. Údaje nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy /objednávka, fakturácia, reklamácie, a iné/. Osobné údaje využívame iba v rozsahu potrebnom na vykonanie daného.
  2. Vyplnením kontaktného formulára na našich web stránkach /meno, telefónne číslo, email/, ktorý je zaslaný na náš firemný email. Tieto informácie máme len na to, aby sme Vám mohli poslať odpoveď na Vaše otázky. Kontaktné údaje nie sú použité bez Vášho dovolenia na žiadne marketingové účely, ani iné spracovanie, nie sú posunuté tretím osobám.
  3. Používame Google Analytics. Google Analytics zbiera anonymné data pomocou „cookies.“ Na nasledujúcej linke, si môžete prečítať viac o tom, aké data sú zbierané: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Môžete sa rozhodnúť nám udeliť súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov pre naše marketingové účely.  Jedná sa o nasledovné:

Nepravideľné zasielanie  Newslettra emailom. V Newslettry zasielame informácie o novinkách /nové výrobky/; referenčné fotky interiérov, ktoré sme zariaďovali; iné dôležité informácie, ktoré sa nám zdajú dôležité ako informácia pre našich obchodných partnerov. Súhlas na odoberanie Newslettra môžete kedykoľvek odvolať.

Kto má prístup k Vašim údajom:

  1. Oprávnené osoby v rámci firmy KODRETA furniture, s.r.o.
  2. Tretie subjekty poskytujúce služby nevyhnutné na splnenie služby pre Vás. Jedná sa o subjekty ako prepravné spoločnosti, IT služby.

Uloženie údajov:

Vaše údaje máme uložené tak dlho, ako je to nutné podľa právneho hladiska /napr. obchodné a archivačné povinnosti/. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na oprávnenú  osobu /kontaktné údaje nájdete v druhom odstavci vyššie uvedené/ a požiadať o nasledujúce:   prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov, namietať spracúvanie alebo odvolať súhlas.

TOP